• This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Phần mềm EDGE miễn phí cung cấp giải pháp định lượng để cắt giảm sử dụng tài nguyên trong công trình xây dựng mới của bạn.

Phần mềm EDGE có thể được sử dụng miễn phí để thiết kế công trình thương mại hay dân dụng hiệu quả tài nguyên tại trên 160 quốc gia. Nhập càng nhiều thông tin công trình của bạn càng tốt, sau đó chọn các hệ thống và giải pháp và theo dõi mức tiết kiệm tăng dần. Khám phá các ưu điểm của thiết kế công trình thông mình bằng cách xác định giải pháp nào hiệu quả nhất với chi phí thấp nhất.

Phần mềm EDGE tính toán mức tiết kiệm hóa đơn điện nước và dấu chân cacbon của công trình so với trường hợp cơ sở. Màn hình thể hiện mức chi phí bổ sung để xây dựng xanh – và thể hiện thời gian cần thiết để thu hồi vốn nhờ tiết kiệm chi phí vận hành.

Đạt được tiêu chuẩn EDGE khi dự án của bạn chạm mức tiết kiệm 20% năng lượng, nước và năng lượng tự thân của vật liệu, và dự án của bạn đã sẵn sàng nhận chứng nhận EDGE. Hãy xem cách thức xây dựng một công trình hiệu quả năng lượng trong đoạn phim mẫu.

EDGE khiến mọi việc trở nên dễ dàng

THÔNG MINH

Ẩn dưới giao diện giản tiện là một cỗ máy đấy sức mạnh có khả năng hiểu được các điều kiện khí hậu địa phương cũng như cách thức sử dụng công trình của người sử dụng

NHANH CHÓNG

Khám phá gói giải pháp lý tưởng cho mức lợi suất đầu tư tối ưu trong thời gian chỉ tính bằng phút.

CHÍ PHÍ THẤP

Miễn phí sử dụng phần mềm EDGE. Phí cấp chứng chỉ hợp lý.

PHỔ CẬP

EDGE mang công trình xanh đến với mọi người.

Hiện nay phần mềm EDGE có giao diện mới đẹp hơn và thiết kế có đáp ứng tốt với trải nghiệm của người dùng cuối trên mọi thiết bị.

Khi tiết kiệm năng lượng được tính toán từ đầu theo cách tiếp cận định lượng hứa hẹn đem lại một thiết kế tối ưu.

Phần mềm miễn phí EDGE cho thấy mặc định cho các trường hợp cơ sở của dự án của bạn. Khi lựa chọn nào được, EDGE cho thấy hiệu suất thông qua đồ thị màu sắc.

Thay vì đề xuất các kịch bản hoàn hảo, EDGE khuyến khích thăm dò. Nhận thông tin phản hồi ngay lập tức để xem những gì hoạt động tốt nhất với khí hậu địa phương nơi có công trình xây dựng của bạn để hỗ trợ các hoạt động của bạn từ nay về sau.

Trong khi mục tiêu 20 phần trăm giảm là không đổi, những thay đổi tiêu chuẩn EDGE để thích ứng với các quy định của địa phương, chi phí và nguyên liệu sẵn có. Bạn có thể thấy tốn kém thêm bao nhiêu chi phí để xây dựng xanh – và cần ít thời gian như thế nào để thu lại vốn qua các khoản tiết kiệm hoạt động.