• This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Phần mềm

Phần mềm EDGE miễn phí cung cấp giải pháp định lượng để cắt giảm sử dụng tài nguyên trong công trình xây dựng mới của bạn.

Phần mềm EDGE có thể được sử dụng miễn phí để thiết kế công trình thương mại hay dân dụng hiệu quả tài nguyên tại 144 quốc gia. Nhập càng nhiều thông tin công trình của bạn càng tốt, sau đó chọn các hệ thống và giải pháp và theo dõi mức tiết kiệm tăng dần. Khám phá các ưu điểm của thiết kế công trình thông mình bằng cách xác định giải pháp nào hiệu quả nhất với chi phí thấp nhất.

Đạt được tiêu chuẩn EDGE khi dự án của bạn chạm mức tiết kiệm 20% năng lượng, nước và năng lượng tự thân của vật liệu, và dự án của bạn đã sẵn sàng nhận chứng nhận EDGE. Hãy xem cách thức xây dựng một công trình hiệu quả năng lượng trong đoạn phim mẫu.

Khi thế giới thông minh hơn lập kế hoạch cho các công trình không phát thải carbon, phần mềm EDGE cho phép các lãnh đạo ngành công nghiệp đạt được ý nguyện này.

Với những đơn vị quan tâm đến bảo vệ môi trường, phần mềm EDGE hiện nay chấp thuận việc mua năng lượng tái tạo ngoài công trường và bù đắp carbon. Từ nay, EDGE cũng báo cáo dấu chân carbon của tất cả các dự án. Một đồ thị sẽ tự động xuất hiện trong phần năng lượng khi một dự án đạt được mức tiết giảm năng lượng 40%, để lên dự toán mua năng lượng tái tạo hoặc lượng bù đắp carbon cần thiết để đạt tiêu chuẩn công trình không phát thải carbon. Tùy theo chiến lược được lựa chọn, một dự án được cấp chứng nhận EDGE sẽ được xác nhận không phát thải carbon trên chứng nhận EDGE.

Sáng kiến này là kết quả của sự cộng tác chặt chẽ với Architecture 2030, viện nghiên cứu hàng đầu thế giới nhằm khuyến khích kiến trúc sư thiết kế các công trình thông minh với khí hậu, với niềm tin rằng tới năm 2030 tất cả mọi công trình sẽ không còn phát thải carbon. Viện Kiến trúc Hoa Kỳ và Hội đồng Công trình Xanh Thế giới và Liên minh Công trình và Xây dựng Toàn cầu cũng bày tỏ sự ủng hộ để thúc đẩy việc áp dụng công trình không phát thải carbontrong mọi trường hợp có thể. Ở Trung Quốc, hơn 50 công ty kiến trúc và quy hoạch đã cam kết thiết kế những dự án lớn phát thải ít hoặc không phát thải carbon.

Architecture 2030 tham chiếu đến các chiến lược được khuyến nghị trong phần mềm EDGE thông qua các mẫu trong Bảng màu 2030, một nguồn tài nguyên trực tuyến phục vụ thiết kế công trình không phát thải carbon.

EDGE dễ dàng sử dụng

THÔNG MINH

Ẩn dưới giao diện giản tiện là một có máy đấy sức mạnh có khả năng hiểu được các điều kiện khí hậu địa phương cũng như cách thức sử dụng công trình của người sử dung.

NHANH CHÓNG

Khám phá gói giải pháp lý tưởng cho mức lợi suất đầu tư tối ưu trong thời gian chỉ tính bằng phút.

CHÍ PHÍ THẤP

Miễn phí sử dụng phần mềm EDGE. Phí cấp chứng chỉ hợp lý.

PHỔ CẬP

EDGE mang công trình xanh đến với mọi người.

Khi tiết kiệm năng lượng được tính toán từ đầu theo cách tiếp cận định lượng hứa hẹn đem lại một thiết kế tối ưu.

Phần mềm miễn phí EDGE cho thấy mặc định cho các trường hợp cơ sở của dự án của bạn. Khi lựa chọn nào được, EDGE cho thấy hiệu suất thông qua đồ thị màu sắc.

Thay vì đề xuất các kịch bản hoàn hảo, EDGE khuyến khích thăm dò. Nhận thông tin phản hồi ngay lập tức để xem những gì hoạt động tốt nhất với khí hậu địa phương nơi có công trình xây dựng của bạn để hỗ trợ các hoạt động của bạn từ nay về sau.

Trong khi mục tiêu 20 phần trăm giảm là không đổi, những thay đổi tiêu chuẩn EDGE để thích ứng với các quy định của địa phương, chi phí và nguyên liệu sẵn có. Đối với các tòa nhà không sử dụng làm nơi cư trú, bạn có thể thấy tốn kém thêm bao nhiêu chi phí để xây dựng xanh – và cần ít thời gian như thế nào để thu lại vốn qua các khoản tiết kiệm hoạt động.