Phiên bản EDGE 3.0 đã hoạt động!

Tất cả các dự án

Lọc theo loại công trình và/hoặc quốc gia. Các nghiên cứu dự án do khách hàng của EDGE gửi và không bao gồm toàn bộ các dự án được cấp chứng nhận EDGE. Đây là cách gửi nghiên cứu dự án..

Found 484 Results

Page 1 of 5

More Panama City

Nhà trong Panama

Lapacho Roga

Nhà trong Paraguay

The Block

Nhà trong South Africa

Leadvisors Place

Văn phòng trong Vietnam

Ciudadela Verde

Nhà trong Colombia

Eco Alcala

Nhà trong Peru

Leadvisors Tower

Văn phòng trong Vietnam

Tángara

Nhà trong Colombia

Tera 12

Nhà trong Guatemala

Terenure

Nhà trong South Africa

Indie Universe

Nhà trong Colombia

Standard Tower

Văn phòng trong Zambia

Gedung KLMS

Văn phòng trong Indonesia

KRIL Hospital

Bệnh viện trong Kenya

Purple Tower

Văn phòng trong Kenya

Mzizi

Nhà trong Kenya

Sierra Viento

Nhà trong Colombia

Southgate Ridge

Nhà trong South Africa

Regent Garment Factory 2B

Công nghiệp nhẹ trong Vietnam

Crusoe Cabins @ CaSoBē

Nhiều khách sạn trong Philippines

Erand Creek

Nhà trong South Africa

DIC Corp. Office

Văn phòng trong Vietnam

Matture Home Life

Nhà trong Brazil

Produbanco Sucursal Guayaquil

Văn phòng trong Ecuador

Supermercado Superseis Japón

Bán lẻ trong Paraguay

Alarife

Nhà trong Ecuador

Bob Tower Jr.

Nhà trong Bolivia

Greenery

Nhà trong Peru

Torre Life

Nhà trong Ecuador

Ciruelo

Nhà trong Colombia

Panelo

Nhà trong Colombia

Parque Club

Nhà trong Peru

Madrid Friendly

Nhà trong Peru

Madrid Prana

Nhà trong Peru

Madrid Live

Nhà trong Peru

Madrid Time

Nhà trong Peru

Pullman Hotel Addis Ababa

Nhiều khách sạn trong Ethiopia

Damosa Diamond Tower

Văn phòng trong Philippines

Dr. González 225

Nhà trong Mexico

The Cube

Văn phòng trong Kenya

Mahakam Training Center SPS

Văn phòng trong Indonesia

Equites Park Riverfields – Sandvik Witfontein

Công nghiệp nhẹ, Văn phòng trong South Africa

INNOVALAB

Văn phòng trong El Salvador

Superbia

Nhà trong India

Signature Park 5

Nhà trong India

Colinas de El Mameyal

Nhà trong Colombia

Pance Campestre

Nhà trong Colombia

Chiclayo 1033

Nhà trong Peru

POD

Nhà trong Peru

Tetra Pod

Nhà trong Indonesia

Sabana Grande

Nhà trong Colombia

You Harmonia

Nhà trong Brazil

You Perdizes

Nhà trong Brazil

Oficinas HDI

Văn phòng trong Mexico

Feeling

Nhiều khách sạn trong Colombia

Brontë Club

Nhà trong Ecuador

Rio Azul

Nhà trong Ecuador

Rehoboth Palm

Nhà trong Ghana

Cumbre los Alpes

Nhà trong Colombia

ARTE K 5-18

Nhà trong Colombia

Daisan

Nhà trong Indonesia

Layan Green Park

Nhiều khách sạn trong Thailand

Girasoles

Nhà trong Colombia

Manglar

Nhà trong Colombia

VSIP – The RBFs Phase 2

Công nghiệp nhẹ trong Vietnam

Page 1 of 5

This post is also available in: English Portuguese, Portugal Spanish