• This field is for validation purposes and should be left unchanged.

IFC

IFC

IFC, thành viên của Nhóm Ngân hàng Thế giới, là tổ chức phát triển toàn cầu lớn nhất tập trung hỗ trợ khu vực tư nhân ở các nền kinh tế mới nổi. Hỗ trợ hơn 2,000 doanh nghiệp tư nhân trên khắp thế giới, với năng lực tài chính, chuyên môn và tầm ảnh hưởng của mình, IFC đã tạo ra những cơ hội phát triển ở những nơi cần nhất. Trong năm tài chính 2016, tổng đầu tư dài hạn của chúng tôi tại các nước đang phát triển đạt gần 19 tỷ USD, giúp khu vực tư nhân đóng góp vai trò quan trọng trong nỗ lực toàn cầu về xóa bỏ đói nghèo cùng cực và thúc đẩy thịnh vượng chung.

Là cầu nối giữa khu vực nhà nước và tư nhân, IFC cung cấp các giải pháp dựa trên thị trường để vượt qua thách thức tạo ra tăng trưởng kinh tế có cường độ phát thải cac-bon thấp. IFC nỗ lực đi tiên phong, với danh mục công trình xanh ngày càng tăng trưởng, hiện đã lên tới mức kỷ lục 2 tỷ đô-la Mỹ. Mục tiêu là chứng minh thành công về tài chính để khuyến khích thay đổi tích cực về xu thế đầu tư tại các thị trường đang đô thị hóa nhanh chóng, nơi có thể tạo ra ảnh hưởng tiềm tàng lớn nhất.