• This field is for validation purposes and should be left unchanged.

EDGE

EDGE

Là một sáng tạo của IFC, EDGE (“Excellence in Design for Greater Efficiencies”) là một nền tảng trực tuyến, một tiêu chuẩn công trình xanh và là một hệ thống chứng nhận cho hơn 160 quốc gia. Ứng dụng EDGE giúp lựa chọn phương án thiết kế xanh hiệu quả chi phí nhất trong điều kiện khí hậu địa phương. Có thể sử dụng EDGE cho tất cả các loại công trình, bao gồm công trình xây mới, công trình hiện hữu và công trình cải tạo lớn.

Một dự án đạt tiêu chuẩn EDGE sử dụng năng lượng ít hơn 20%, sử dụng nước ít hơn 20% và giảm 20 % năng lượng tự thân của vật liệu so với công trình thông thường có thể được cấp chứng nhận độc lập. Chứng nhận EDGE mang lại lợi thế quảng bá, vì khách hàng được hưởng lợi từ việc chi trả ít hơn cho các hóa đơn tiện ích.

EDGE là một bộ phận của chiến lược tổng thể nhằm định hướng hoạt động xây dựng ở những nền kinh tế đang đô thị hóa nhanh chóng theo hướng phát thải ít carbon hơn. Đây là một ví dụ về cam kết của IFC nhằm tạo ra các thị trường cạnh tranh, bền vững, hòa nhập và có khả năng thích ứng.

CÔNG TRÌNH XANH CÓ VAI TRÒ QUAN TRỌNG TRONG GIẢM NHẸ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Các công trình xanh ngày nay sinh ra 19% khí nhà kính  liên quan đến tiêu thụ năng lượng và tiêu thụ 40% điện năng toàn cầu. Tới năm 2050, môi trường xây dựng dự kiến tăng gấp đôi do tăng trưởng dân số và xu hướng đô thị hóa. Hầu hết sự tăng trưởng này sẽ xuất hiện tại các thị trường mới nổi, đặc biệt tại các quốc gia thu nhập trung bình. Để tiến bước trên con đường phát triển xanh hơn, hoạt động xây dựng có hiệu quả tài nguyên phải được giới thiệu và thực hiện. Xây dựng xanh mang đến cơ hội kiểm soát cắt giảm phát thải với chi phí thấp và tiết kiệm nước và năng lượng trong nhiều thập kỉ.

Hiện nay, chỉ có số lượng nhỏ các công trình được thiết kế và chứng nhận là công trình xanh. Các chính phủ thường không có sẵn quy định yêu cầu xây dựng xanh, và các chuẩn mực tự nguyện thường phức tạp và không được áp dụng rộng rãi. Các nhà phát triển và người tiêu dùng không nhận thức được lợi ích tài chính của các công trình hiệu quả năng lượng, và tài trợ chưa được thiết kế để hỗ trợ phát triển xanh.

NHẬN THỨC SO VỚI THỰC TẾ VỀ CÔNG TRÌNH XANH

Nhận thức về chi phí để thiết kế và xây dựng công trình xanh thường cao hơn nhiều so với thực tế, đặc biệt khi chi phí công nghệ đang giảm đi. Nghiên cứu Kinh doanh về Công trình Xanh của Hội đồng Công trình Xanh Thế giới cho thấy trong khi chi phí thực tế từ cao hơn từ âm 0,5% tới 12%, người ta thường cho răng chi phí cao hơn từ 1% tới 30%.

Các nhà phát triển thường lưỡng lự trong việc hấp thu chi phí bổ sung cho thiết kế xanh trong khi các lợi ích tiết kiệm năng lượng lại dành cho chủ sở hữu, là những người lại chỉ tập trung vào khả năng trả tiền mua trước mắt chứ chưa quan tâm đến mức tiết kiệm chi phí tiện ích chưa rõ ràng hoặc sự tăng giá trong dài hạn. Các ngân hàng thì không tài trợ bổ sung để bù đắp chi phí vốn tăng thêm, vì lo ngại rủi ro không trả được nợ tăng lên, và cũng lưỡng lự trong việc thiết lập các hệ thống đánh giá mức tiết kiệm được nếu không có đủ số công trình xanh dự kiến được xây dựng. Ngoài ra, vấn đề còn phức tạp hơn vì chưa có định nghĩa rõ ràng về “công trình xanh.”

Các ngân hàng cần có dữ liệu về lợi ích tài chính của công trình xanh, nhưng những dữ liệu này lại hoàn toàn thiếu ở các thị trường mới nổi. Có phân tích ở Hoa Kỳ và Châu Âu cho thấy các nhà thầu xây dựng yêu cầu mức giá bán cao hơn từ 4 tới 9% cho nhà ở xanh, và những căn nhà này bán nhanh gấp 4 lần. Chủ sở hữu nhà ở xanh tiết kiệm từ 15% đến 20% chi phí tiện ích và bán lại bất động sản với mức giá trị cao hơn từ 4 đến 10% so với nhà ở xây dựng thông thường. Ngân hàng có tỷ lệ nợ xấu thấp hơn khoảng 33% từ chủ sở hữu nhà ở xanh.

Các ngân hàng cần có dữ liệu về lợi ích tài chính của công trình xanh, nhưng những dữ liệu này lại hoàn toàn thiếu ở các thị trường mới nổi. Có phân tích ở Hoa Kỳ và Châu Âu cho thấy các nhà thầu xây dựng yêu cầu mức giá bán cao hơn từ 4 tới 9% cho nhà ở xanh, và những căn nhà này bán nhanh gấp 4 lần. Chủ sở hữu nhà ở xanh tiết kiệm từ 15% đến 20% chi phí tiện ích và bán lại bất động sản với mức giá trị cao hơn từ 4 đến 10% so với nhà ở xây dựng thông thường. Ngân hàng có tỷ lệ nợ xấu thấp hơn khoảng 33% từ chủ sở hữu nhà ở xanh.

ƯU TIÊN CHO IFC VÀ NHÓM NGÂN HÀNG THẾ GIỚI

Chương trình Chuyển đổi Thị trường Công trình Xanh của IFC giúp tạo ra một chu kỳ cung cầu tốt cho thiết kế, thi công, và sở hữu công trình hiệu quả nguồn lực. Mục tiêu là thiết lập một định nghĩa có thể đo lường được rõ ràng về công trình xanh, để bù đắp cho các nhà phát triển cho việc xây dựng xanh, đẩy mạnh yêu cầu của cơ quan quản lý và xúc tiến đầu tư trực tiếp.

Dưới đây là chiến lược của IFC để xúc tiến tăng trưởng công trình xanh:

 1. Một môi trường thuận lợi với các chính sách có tính hỗ trợ của chính phủ để nâng cao các yêu cầu thông qua quy chuẩn công trình xanh. Các chính phủ có thể có một số chính sách khuyến khích phù hợp đối với khu vực tư nhân và nâng cao nhận thức của người dân về lợi ích của việc sở hữu công trình xanh. IFC cung cấp chuyên môn về cải cách chính sách của chính phủ. Tìm hiểu thêm >
 2. Định nghĩa có thể đo lường được thông qua tiêu chuẩn công trình xanh EDGE green building standard và hệthống chứng nhận có thể mở rộng , tập trung vào kết quả tối thiểu về tiết kiệm năng lượng, nước, và năng lượng tự thân của vật liệu. Tiêu chuẩn này có thể thẩm định được và dẫn tới mức giảm chi phí tiện ích có thể chứng minh được.
 3. Việc xác định các phương án thiết kế chi phí thấp, lợi nhuận cao thông qua phần mềm dễ sử dụng để khuyến khích kiến trúc sư và kỹ sư để chọn hoạt động và giải pháp thiết kế tốt nhất, kết hợp với hệ thống cấp chứng nhận nhanh và chi phí hợp lý để thẩm định việc đạt được tiêu chuẩn.
 4. Đầu tư trực tiếp trong danh mục công trình xanh của chính IFC, huy động thông qua các đối tác ngân hàng của IFC và hỗ trợ phát triển sản phẩm mới như cho vay thế chấp xanh trái phiếu xanh, và tài trợ xây dựng xanh. EDGE có thể được sử dụng để đơn giản hóa thủ tục xác minh sự hợp lệ, và nhu cầu báo cáo của các định chế tài chính khi hướng đến những danh mục đầu tư xanh Tìm hiểu thêm >
 5. ột tập hợp các bằng chứng về việc xây dựng xanh sẽ đem lại lợi nhuận cho tất cả các bên trong hệ sinh thái. Có thể đạt được điều này tốt nhất thông qua một mạng lưới các đơn vị đi đầu trên toàn cầu và các đơn vị cấp chứng nhận, hỗ trợ việc thẩm định, trao thưởng, và thu thập dữ liệu để chứng minh cho việc báo cáo về khái niệm này.

IFC là một thành viên của Liên minh Công trình và Xây dựng Toàn cầu, liên minh này giúp đơn giản hóa việc chuyển dịch theo hướng công trình không phát thải cacbon bằng việc hỗ trợ hơn 25 quốc gia và 70 tổ chức.

THAM GIA CÙNG CÁC NHÀ HOẠCH ĐỊNH CHÍNH SÁCH XÂY DỰNG BỘ TIÊU CHUẨN CHỨNG NHẬN CÔNG TRÌNH XANH

IFC có kinh nghiệm lâu dài phối hợp với các cơ quan quản lý xây dựng bộ tiêu chuẩn chứng nhận công trình xanh có mức chi phí thấp để khu vực tư nhân thực hiện, dễ thi hành, và có tác động đối với môi trường. Hoạt động này bao gồm việc nâng cao tiêu chuẩn hiệu quả công trình, xúc tiến các chính sách để cho phép tận dụng đổi mới của khu vực tư nhân và hỗ trợ sau khi các bộ tiêu chuẩn được ban hành. IFC đã giúp xây dựng các quy định ở Bangladesh, Colombia, Costa Rica, Indonesia, Panama, Peru, Philippines và Việt Nam.

Tham gia cùng với các cơ quan chính phủ ở cấp thành phố, vùng, và quốc gia đã dẫn tới việc xây dựng lộ trình cho việc thực hiện bộ tiêu chuẩn:

Chuẩn bị

 • Trước khi xây dựng bộ tiêu chuẩn, IFC chuẩn bị một hiệp định hợp tác với cơ quan chính phủ chịu trách nhiệm để xác định phạm vi của dự án cùng với ngân sách và nguồn lực cần thiết.

Xây dựng

 • IFC sử dụng cách tiếp cận từ dưới lên dựa trên thông tin từ những thông lệ tốt nhất được chấp nhận rộng rãi trên thế giới, điều chỉnh theo bối cảnh địa phương (phân tích sử dụng dữ liệu khí hậu địa phương, dữ liệu công trình xây dựng địa phương, và tiến hành phân tích độ nhạy nghiêm ngặt dựa trên dữ liệu địa phương). Khảo sát về những công trình mới được xây dựng gần đây được sử dụng để hiệu chỉnh các mô hình máy tính nhằm dự báo ảnh hưởng của biện pháp hiệu quả năng lượng và nước đối với tiêu thụ và chi phí năng lượng theo loại công trình. Tính khả thi về tài chính cho mỗi biện pháp hiệu quả được đề xuất được đánh giá dựa trên chi phí được xác định theo thị trường địa phương để thiết lập chi phí thực hiện thực tế.
 • Tham vấn các bên liên quan được thực hiện để có được sự đồng thuận và sau khi việc đánh giá và dự thảo bộ tiêu chuẩn đã sẵn sàng để thực hiện, IFC hỗ trợ bằng các khuyến nghị để nâng cao nhận thức.

Thực thi

 • Sau khi bộ tiêu chuẩn được áp dụng, IFC tư vấn về cơ chế tuân thủ và tích hợp giấy phép, bao gồm cả các chính sách khuyến khích và biện pháp xử phạt. Hỗ trợ thông qua được cung cấp thông qua hướng dẫn người sử dụng, tính toán kỹ thuật và đào tạo, với các dự án thí điểm thể hiện thông lệ tốt nhất.
 • Vì các quy định về xây dựng còn mới đối với các thị trường mới nổi, nỗ lực sâu rộng cần được thực hiện để đào tạo và nâng cao nhận thức cho các cơ quan đánh giá của chính phủ, các nhà chuyên môn thiết kế và chủ sở hữu công trình. Điều này được thực hiện thông qua các hội thảo, hoạt động trực tiếp, và tài liệu hỗ trợ như hướng dẫn người sử dụng, danh mục kiểm tra, và công cụ trực tuyến. Những dự án mẫu được chọn giúp đào tạo đánh giá viên, nhà thiết kế, và chủ sở hữu về các khía cạnh khác nhau của việc tuân thủ bộ tiêu chuẩn.

Cải thiện

 • IFC xem xét lâu dài bằng cách hỗ trợ cơ quan chính phủ có sửa đổi mã để thích ứng với những thay đổi về chính sách và nguyện vọng cao hơn theo thời gian.

IFC nhận thấy giá trị to lớn của việc có sự tham gia của nhà nước vào bộ tiêu chuẩn và chính sách. Việc nâng cao nhận thức của khu vực nhà nước thông qua hoạt động xây dựng bộ tiêu chuẩn rõ ràng sẽ nuôi dưỡng hỗ trợ cho những chính sách khác ngoài bộ tiêu chuẩn. Khi được thực thi, bộ tiêu chuẩn sẽ đem lại lợi ích về khí nhà kính của công trình một cách rộng lớn hơn so với mức mà việc chứng nhận tự nguyện có thể đạt được.

Tuy nhiên, ở nhiều thị trường mới nổi, năng lực xây dựng, duy trì, và thực thi bộ tiêu chuẩn còn yếu. Ví dụ như ở Mehico và Ấn Độ, bộ tiêu chuẩn công trình xanh bắt buộc không được thực thi trong nhiều năm. Ở Indonesia, Việt Nam và Philippines, IFC nhận thấy cần có đầu tư lớn để xây dựng năng lực cho nhóm thực thi trong thời gian dài. Để đối phó với vấn đề này, IFC đã đa dạng hóa cách thức tiếp cận, kết hợp công việc liên quan đến bộ tiêu chuẩn với việc chứng nhận tự nguyện trong các trường hợp có thể.

CAM KẾT LÂU DÀI VỀ VIỆC TÀI TRỢ CÔNG TRÌNH XANH

IFC thực hiện đầu tư trực tiếp cho các công trình nhà ở, khách sạn, khu mua sắm, nhà kho và bệnh viện xanh với mức chi phí hợp lý, và huy động tài trợ xanh từ các trung gian để hỗ trợ tăng trưởng tất cả các loại hình công trình xanh. IFC cung cấp cho khách hàng hiện tại và khách hàng mới hỗ trợ và dịch vụ tư vấn đầu tư nhằm thúc đẩy phát triển các công trình xanh hiệu quả. IFC tập trung vào:

 • Đầu tư và hỗ trợ kỹ thuật cho những khách hàng muốn xây dựng công trình xanh hoặc cải tạo công trình hiện có;
 • Đánh giá việc phát triển các công cụ đầu tư công trình xanh, cụ thể theo quốc gia, khu vực, hoặc khách hàng;
 • Quảng bá về lợi ích của công nghệ và vật liệu xây dựng xanh hơn trên toàn chuỗi giá trị.

Với danh mục đầu tư tích lũy các công trình xanh hiện gần đạt 4 tỷ đô-la, IFC minh chứng cho tiềm năng thành công tài chính trong lĩnh vực này ở các thị trường đang đô thị hóa nhanh chóng. Điều này khuyến khích thay đổi tích cực trong khuôn mẫu đầu tư khi có thể đạt được tác động tiềm tàng lớn nhất. Những khoản đầu tư của chính IFC là bằng chứng rõ ràng để có thể giúp thu hút 16 nghìn tỷ đô-la đầu tư tiềm tàng cho các công trình xanh từ nay đến năm 2030 (tham khảo Cơ hội Đầu tư Khí hậu vào các Thị trường Mới nổi).

KHUYẾN KHÍCH ĐỔI MỚI TÀI CHÍNH

Các định chế tài chính đóng vai trò đi đầu trong hỗ trợ chuyển đổi sang nền kinh tế phát thải carbon thấp bằng cách đầu tư vào các dự án và công nghệ công trình xanh và có được lợi nhuận hấp dẫn từ hoạt động này. Thông qua những sản phẩm mới sáng tạo như cho vay thế chấp xanh, bên cho vay có thể tận dụng một phân đoạn thị trường mới có tiềm năng vô hạn và tạo ra lợi nhuận đã được điều chỉnh theo rủi ro hấp dẫn, xuất phát từ hồ sơ rủi ro tài sản tốt hơn và lợi nhuận tốt hơn/người vay.

IFC cung cấp đầu tư và tư vấn cho các định chế tài chính để giúp ra mắt một loạt các sản phẩm có khả năng cạnh tranh, có lợi ích hữu hình cho tổ chức phát hành:

Tài trợ Xây dựng Xanh

 • hệ số rủi ro thấp hơn tiềm tàng cho tài trợ bất động sản xanh

Cho vay Thế chấp Xanh

 • tăng tỷ lệ cho vay trên tài sản từ 80% lên tới 95%

Trái phiếu Xanh

 • chứng khoán hóa các khoản cho vay công trình xanh để thế chấp

Khoản vay Cải tạo Nhà ở

 • cải tạo nhà ở xanh hoặc mua và cải tạo

IFC giúp các định chế tài chính cung cấp các sản phẩm đầu tư công trình xanh ở Colombia, Ấn Độ, Kenya, Philippines, Nam PhiThổ Nhĩ Kỳ. IFC cũng cung cấp hỗ trợ tư vấn về phát triển và chiến lược kinh doanh, tín dụng và quản lý rủi ro, và đào tạo cán bộ tín dụng và khách hàng. Đối tượng này bao gồm cả ngân hàng thuộc khu vực nhà nước và tư nhân cũng như các công ty đầu tư bất động sản cung cấp vốn bất động sản và vốn xã hội để đáp ứng nhu cầu của các nhà đầu tư tổ chức có trách nhiệm về tài sản xanh.

PHÙ HỢP VỚI CÁC TIÊU CHUẨN TOÀN CẦU

Là một hệ thống chứng nhận công trình xanh được quốc tế công nhận, EDGE có thể được sử dụng để đáp ứng yêu cầu của nhiều tiêu chuẩn xanh toàn cầu. Tìm hiểu thêm về mỗi tiêu chuẩn dưới đây:

GRESB

Có thể sử dụng EDGE để đáp ứng tiêu chuẩn đạt Điểm GRESB khi hoàn thành Đánh giá Bất động sản GRESB hoặc Đánh giá Đơn vị phát triển GRESB. GRESB là tiêu chuẩn toàn cầu về Môi trường, Xã hội và Quản trị (ESG) và được các nhà phát triển bất động sản và nhà đầu tư sử dụng để thu thập dữ liệu hiệu quả đầu tư.

Hiệp hội Thị trường Vốn Quốc tế (ICMA)

Hiệp hội Thị trường Vốn Quốc tế (ICMA) công nhận giá EDGE là một trong những hệ thống chứng nhận đủ điều kiện trong Bộ nguyên tắc Trái phiếu Xanh, là bộ hướng dẫn được khuyến nghị sử dụng khi phát hành trái phiếu xanh. Quý vị có thể tìm hiểu thêm về hướng dẫn công trình xanh của ICMA, trong đó liệt kê EDGE là một tiêu chuẩn đánh giá. (Xem Mục E: Các tiêu chuẩn Đánh giá).

Sáng kiến Trái phiếu Khí hậu

Sáng kiến Trái phiếu Khí hậu sử dụng EDGE làm hệ thống chứng nhận đủ tiêu chuẩn để đạt được Chương trình Cấp chứng nhận và Tiêu chuẩn Trái phiếu Khí hậu, được sử dụng để sắp xếp thứ tự ưu tiên các khoản đầu tư góp phần giải quyết biến đổi khí hậu. EDGE đáp ứng các tiêu chuẩn của cả các tiêu chí công trình dân dụngthương mại.