• This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Nhà tài trợ

Lời cảm ơn các nhà tài trợ

EDGE cám ơn sự đóng góp hảo tâm của các quốc gia sau đây: Bí Thư phụ trách Sự Vụ Kinh Tế Thụy Sĩ (SECO); Liên Minh Châu Âu; Bộ Tài Chính Nhật Bản; Ngân Hàng Xuất Nhập Khẩu Hungary; Chương Trình Biến Đổi Khí Hậu Canada và Sở Ngoại Vụ, Thương Mại và Phát Triển Canada; Bộ Ngoại Giao Hoàng Gia Đan mạch và Quỹ Phát Triển Xanh Đan mạch; Bộ Tài Chính Liên Bang Úc; và Bộ Ngoại Giao Phần Lan. Ngoài ra, EDGE cũng muốn gửi lời cám ơn các bên đóng góp vào Mô Hình Quỹ Trái Đất GÈ-IFC, và Chương Trình Hỗ Trợ Quản Lý Ngành Năng Lượng của Ngân Hàng Thế Giới đã hỗ trợ hình thành EDGE.

  • Switzerland
  • European Union
  • Japan
  • Hungary
  • Canada
  • Denmark
  • Austria
  • Finland
  • gef
  • ESMAP