• This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Lời cảm ơn các nhà tài trợ

EDGE bày tỏ lòng cảm kích đối với đóng góp hảo tâm của các quốc gia sau đây: Bí Thư phụ trách Sự Vụ Kinh Tế Thụy Sĩ (SECO); Liên Minh Châu Âu; Bộ Tài Chính Nhật Bản; Ngân Hàng Xuất Nhập Khẩu Hungary; Chương Trình Biến Đổi Khí Hậu Canada và Sở Ngoại Vụ, Thương Mại và Phát Triển Canada; Bộ Ngoại Giao Hoàng Gia Đan mạch và Quỹ Phát Triển Xanh Đan mạch; Bộ Tài Chính Liên Bang Úc; và Bộ Ngoại Giao Phần Lan. Ngoài ra, EDGE cũng muốn gửi lời cám ơn các bên đóng góp vào Mô Hình Quỹ Trái Đất GEF-IFC, và Chương Trình Hỗ Trợ Quản Lý Ngành Năng Lượng của Ngân Hàng Thế Giới đã hỗ trợ hình thành EDGE.

 • Switzerland
 • European Union
 • Japan
 • Hungary
 • Canada
 • Denmark
 • Austria
 • Finland
 • gef
 • ESMAP

Chính phủ Vương Quốc Anh đã thiết lập quan hệ đối tác với IFC nhằm hỗ trợ chuyển đổi đổi thị trường xây dựng. Mục tiêu là huy động được 2 tỷ đô la tài trợ từ khu vực nhà nước và tư nhân cho công trình xanh tại các thị trường mới nổi được cấp chứng nhận của EDGE và các hệ thống cấp chứng nhận hàng đầu khác. Chính phủ Anh đã đóng góp 105 triệu Bảng, trong đó 80 triệu Bảng dành cho các khoản đầu tư thông qua Chương trình Thúc đẩy Thị trường Xây dựng Xanh VQ Anh-IFC, và 25 triệu Bảng dành cho dịch vụ tư vấn, bao gồm một khoản hỗ trợ đáng kể dành cho EDGE.

 • UK Government