• This field is for validation purposes and should be left unchanged.
  • Register for online EDGE Experts training.

Đăng ký Khóa Đào tạo Trực tuyến để Trở thành Chuyên gia EDGE

Khóa đào tạo trực tuyến Chuyên gia EDGE do GBCI cung cấp giảng dạy về tiêu chuẩn EDGE, ứng dụng EDGE, và quy trình cấp chứng nhận. Khóa học cũng giúp các ứng viên sẵn sàng vượt qua kì sát hạch EDGE. Khóa học tương tác gồm 5 buổi học một tiếng có cả vấn đáp và bài tập và thực hành, và các thông tin khác. Chi phí cho một khóa học là 150 USD và được thực hiện bằng tiếng Anh hoặc tiếng Tây Ban Nha.

Đăng ký một chuyên gia EDGE trực tuyến bằng cách điền vào mẫu. Quý vị cần thực hiện theo 10 bước sau để đăng ký đào tạo trực tuyến để đảm bảo quy trình đăng ký chính xác. Quý vị nên in hướng dẫn này trước khi thực hiện.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.