Phiên bản EDGE 3.0 đã hoạt động!

Tài sản Thương hiệu

IFC đã xây dựng Hướng dẫn Thương hiệu và Phong cách EDGE mới để hướng dẫn toàn diện về hình ảnh và thông điệp nhằm hỗ trợ một trong những thương hiệu nổi bật nhất của IFC. Dù trong bối cảnh toàn cầu hay địa phương, khách hàng đa quốc gia lớn hay đại lý quảng cáo nhỏ, thông cáo truyền thông quan trọng hay một dòng tweet ngắn, mọi người đều phải tuân thủ quy tắc để bảo vệ và sử dụng được thương hiệu EDGE. Với những người thường xuyên sử dụng EDGE, nên thường xuyên tham khảo Hướng dẫn Thương hiệu và Phong cách EDGE, vì nội dung sẽ thay đổi theo thời gian.

Một bản tóm tắt pháp lý của những hướng dẫn này áp dụng cho việc cấp phép cho các nhà phát triển bất động sản muốn sử dụng thương hiệu EDGE gắn với bất động sản đã được chứng nhận, và cho các Chuyên gia EDGE được cấp bằng và Kiểm toán viên EDGE được cấp phép muốn sử dụng thương hiệu EDGE gắn với dịch vụ chuyên môn của mình. Bạn có thể xem thông tin này bằng cách nhấp chuột vào đường dẫn dưới đây.

Với những câu hỏi liên quan đến thương hiệu EDGE, vui lòng email tới edge@ifc.org.

This post is also available in: English Portuguese, Portugal Spanish