• This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Certify

EDGE chứng nhận và nhanh chóng tăng khả năng tiếp thị của công trình xanh của quý vị.

EDGE giúp quá trình xin cấp chứng nhận công trình xanh nhanh hơn bao giờ hết. Nếu đạt được mức tiết giảm 20% đối với năng lượng, nước, và năng lượng tự thân của vật liệu, dự án của quý vị có thể được cấp chứng nhận. Xác định giải pháp hiệu quả nhất về chi phí để xây dựng xanh và mức tiết kiệm chi phí điện nước ước đạt.

Hãy xin cấp chứng nhận EDGE sơ bộ trong giai đoạn thiết kế để có thể tiếp thị cho dự án bằng thương hiệu EDGE thậm chí trước khi công trình được xây dựng. Yêu cầu cấp chứng nhận cuối cùng khi dự án hoàn thành thi công.

EDGE mang đến cách tiếp cận dựa trên những con số để được cấp chứng nhận, giúp quý vị thu hút khách hàng mới và đưa ra tuyên bố về trách nhiệm đối với môi trường.

Sẵn sàng tới bước tiếp theo? Hãy chọn địa điểm dự án.

Quý vị muốn bắt đầu? Bước đầu tiên là nhận báo giá.

Hiện có ba cách để xin cấp chứng nhận EDGE. Đạt mức tiết kiệm nước và vật liệu tối thiểu 20%, sau đó chọn mức tiết kiệm năng lượng.

1. EDGE tiêu chuẩn

Đạt được mức tiết kiệm tiêu chuẩn tối thiểu 20% đối với năng lượng, nước, năng lượng tự thân của vật liệu.

2. EDGE Tiên tiến

Đạt được mức tiết kiệm năng lượng 40% trở lên để đạt mức công nhận cao hơn, với mức tiết kiệm nước và vật liệu tối thiểu 20%.

3. Không Cacbon

Đạt tới mức trung hòa cacbon bằng cách tiết kiệm từ 40% năng lượng trở lên tại công trường, đạt được mức tiết kiệm 100% bằng cách sử dụng năng lượng tái tạo hoặc bù cacbon.

Nỗ lực đạt mức chứng nhận EDGE cao hơn và gia nhập sáng kiến toàn cầu hướng đến không cacbon trong ngành xây dựng.

EDGE ủng hộ tham vọng của Kiến trúc 2030 và Hội đồng Công trình Xanh Thế giới (WGBC) hướng đến mục tiêu các công trình mới đạt chuẩn không cacbon vào năm 2030 và tất cả các công trình đều đạt chuẩn không cacbon vào năm 2050 . Sáng kiến “Thúc đẩy Trung hòa Cacbon” của WGBC kết hợp với Thỏa thuận chung Paris nhằm giữ mức tăng nhiệt độ dưới 2 độ C.

Tất cả các dự án được cấp chứng nhận EDGE đều bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và tiết kiệm chi phí hoạt động. Đối với những đơn vị thi công có tham vọng cao hơn, EDGE Tiên tiến và Không Cacbon là cơ hội để cải thiện hơn nữa. Tình trạng được công nhận sẽ phản ánh trên nghiên cứu dự án, chứng nhận, hồ sơ đăng ký giải thưởng, và các tài liệu khác.

Nếu có câu hỏi về EDGE Tiên tiến hoặc Không Cacbon? Hãy email cho chúng tôi để biết thêm thông tin.

EDGE Tiên tiến

Yêu cầu:
Được cấp chứng nhận EDGE khi tiết kiệm được từ 40% năng lượng trở lên ngay tại công trường. Chủ đầu tư dự án có thể tuyên bố tình trạng “Tiên tiến” khi đạt được tiết kiệm 40% nước và/hoặc nguyên vật liệu trở lên, nhưng phải đạt được yêu cầu tiết kiệm 40% năng lượng.

Thời igan:
Tại giai đoạn cấp chứng nhận sơ bộ và cuối cùng.

Gia hạn:
Không yêu cầu.

Chi phí Bổ sung:
Không (ngoài mức phí cấp chứng nhận thông thường).

Không Cacbon

Yêu cầu:
EDGE Tiên tiến với mức tái tạo 100% tại công trường hoặc ngoài công trường, hoặc mua bù đắp cacbon để đạt mức 100%. Toàn bộ việc sử dụng năng lượng phải được tính đến, kể cả nhiên liệu thứ cấp như diezen và LPG.

Thời gian:
Tối thiểu một năm sau khi cấp chứng nhận EDGE cuối cùng với mức sử dụng 75%, khi phải nộp dữ liệu hoạt động để chứng minh sự tuân thủ.

Gia hạn:
Bốn năm một lần với mức tái tạo 100% và hai năm một lần khi mua bù cacbon.

Chi phí Bổ sung:
Tối đa 500 USD ở mức dự án và tối đa 50 USD/đơn vị nhà ở cho mỗi giai đoạn gia hạn (ngoài phí cấp chứng nhận thông thường).

Đây là cơ hội để quý vị tiếp cận nhanh với nguồn lực hữu ích để đăng ký và xin cấp chứng nhận cho dự án.

Bạn muốn đăng kí cấp chứng nhận cho một dự án? Đây là cách thực hiện với 10 bước đơn.

Sau khi đã đăng kí dự án, hãy thực hiện cấp chứng nhận cho dự án theo 12 bước đơn giản.

Quý vị đã có dự án được cấp chứng nhận? Hãy yêu cầu nghiên cứu dự án.