• This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Chứng nhận

Với một khoản đầu tư nhỏ, EDGE chứng nhận và nhanh chóng tăng khả năng tiếp thị của tòa nhà bền vững của quý vị.

Chứng nhận EDGE thưởng phát triển những người thực hiện các chiến lược nhằm giảm năng lượng và sử dụng nước trong các tòa nhà của họ, cũng như năng lượng hàm chứa trong vật liệu. Được cung cấp với chi phí khiêm tốn, chứng nhận EDGE bao gồm một giấy chứng nhận sơ bộ vào cuối công tác kiểm toán thiết kế, và chứng nhận cuối cùng đươc trao sau khi hoàn tất kiểm toán xây dựng. Giấy Chứng nhận EDGE ban đầu có thể được sử dụng để thúc đẩy các dự án với các thương hiệu EDGE và phát triển một đề nghị có giá trị cho những khách hàng muốn sở hữu, thuê hoặc làm việc trong một tòa nhà xanh. EDGE cấp chứng nhận cho cả các công trình xây mới và công trình hiện hữu.

EDGE làm giảm rủi ro đầu tư, thu hút khách hàng và là tuyên ngôn về trách nhiệm xã hội của một doanh nghiệp hàng đầu và có trách nhiệm với môi trường.

Quý vị đã sẵn sàng cho bước tiếp theo? Hãy chọn tên quốc gia trong danh sách dưới đây:

Quý vị muốn bắt đầu? Bước đầu tiên là nhận báo giá.

EDGE giúp cho thiết kế và cấp chứng nhận xanh nhanh và đơn giản hơn bao giờ hết.

Bạn muốn đăng kí cấp chứng nhận cho một dự án? Đây là cách thực hiện với 10 bước đơn giản.

Sau khi đã đăng kí dự án, hãy thực hiện cấp chứng nhận cho dự án theo 12 bước đơn giản.

Quý vị đã có dự án được cấp chứng nhận? Hãy yêu cầu xem xét dự án..