Join the EDGE Community and Receive a Green Tip Each Month
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Chứng nhận

Với một khoản đầu tư nhỏ, EDGE chứng nhận và nhanh chóng tăng khả năng tiếp thị của tòa nhà bền vững của quý vị.

Chứng nhận EDGE thưởng phát triển những người thực hiện các chiến lược nhằm giảm năng lượng và sử dụng nước trong các tòa nhà của họ, cũng như năng lượng hàm chứa trong vật liệu. Được cung cấp với chi phí khiêm tốn, chứng nhận EDGE bao gồm một giấy chứng nhận sơ bộ vào cuối công tác kiểm toán thiết kế, và chứng nhận cuối cùng đươc trao sau khi hoàn tất kiểm toán xây dựng. Giấy Chứng nhận EDGE ban đầu có thể được sử dụng để thúc đẩy các dự án với các thương hiệu EDGE và phát triển một đề nghị có giá trị cho những khách hàng muốn sở hữu, thuê hoặc làm việc trong một tòa nhà xanh. EDGE có sẵn cho các thiết kế xây dựng mới cũng như cho các tòa nhà hiện có.

EDGE làm giảm rủi ro đầu tư, thu hút khách hàng và là tuyên ngôn về trách nhiệm xã hội của một doanh nghiệp hàng đầu và có trách nhiệm với môi trường.

Quý vị đã sẵn sàng cho bước tiếp theo? Hãy chọn tên quốc gia trong danh sách dưới đây:

Hệ thống chứng nhận EDGE có mặt ở hơn 140 quốc gia.

Quy trình chứng nhận và chi phí chỉ khác nhau chút ít tùy thuộc vào địa điểm của dự án.

Hãy tìm hiểu cách thức nộp hồ sơ xin cấp chứng chỉ EGDE từ các tổ chức cấp chứng nhận hàng đầuở các quốc gia: