Phiên bản EDGE 3.0 đã hoạt động!

  Nâng cơ sở công nghiệp của bạn lên tầng cao hiệu quả hoàn toàn mới, tăng biên lợi nhuận đồng thời quảng bá thương hiệu của bạn nhờ sử dụng EDGE.

  Với áp lực tăng lên cả từ chính phủ và khách hàng với thương hiệu lớn, các nhà sản xuất ở những thị trường mới nổi đang chuyển sang thiết kế xanh. Chứng nhận EDGE mang đến cơ hội giảm chi phí vận hành, dự tính và báo cáo phát thải carbon, và chứng tỏ vai trò lãnh đạo của khu vực công nghiệp nhẹ.

  Bằng cách đo lường hiệu quả của công trình xanh so với trường hợp cơ sở, EDGE cung cấp được hiện trạng về nhu cầu năng lượng và nước. Với rất nhiều ưu điểm của EDGE, bạn có thể thiết kế một lớp vỏ công trình tốt hơn, lựa chọn hệ thống sưởi và làm mát hiệu quả hơn, và tái chế năng lượng và nước thải. EDGE không bao gồm các biện pháp hiệu quả năng lượng và nước của thiết bị sản xuất hay quy trình công nghiệp, tuy nhiên việc này có thể được quản lý ngoài EDGE để đạt được mức cải thiện lớn hơn.

  Thách thức

  Các cơ sở công nghiệp sử dụng nhiều tài nguyên và là một trong những nguồn gây ô nhiễm nặng nề nhất, dẫn tới sự kiểm soát nghiêm ngặt và kì vọng về cách tiếp cận có ý thức về môi trường.

  Cơ hội

  Giải quyết được vấn đề tiêu thụ nhiều năng lượng và nước của công trình và tìm ra cách ngăn ngừa lãng phí sẽ giúp các nhà sản xuất có lợi nhuận lớn hơn.

  Kết quả

  EDGE dự tính lượng tiết giảm năng lượng và nước cũng như lượng phát thải carbon, dẫn đến rủi ro kinh doanh được giảm nhẹ, thương hiệu có trách nhiệm hơn, và một mô hình mới cho tương lai.

  Thực hiện những bước đầu tiên để thiết kế công trình công nghiệp nhẹ hiệu quả tài nguyên cùng với EDGE.

  1
  2
  3
  4
  5
  EDGE certification is available for the light industry.
  1

  Chuyển sang ứng dụng EDGE và chọn loại công trình Công nghiệp nhẹ.

  2

  Chọn quốc gia và thành phố của bạn.

  3

  Nhập các thông số cơ bản, chọn Công nghiệp nhẹ và cho biết độ dài ca làm việc.

  4

  Để có kết quả chính xác nhất, ghi rõ bố trí nhà máy tính theo mét vuông và nhiệt bổ sung của thiết bị sản xuất.

  5

  Sau khi hoàn thành nhập dữ liệu trong thẻ Thiết kế, chuyển sang bước tiếp theo để chọn các biện pháp tiết kiệm năng lượng.

  Với EDGE, chỉ mất chưa đầy 30 phút để thiết kế một công trình công nghiệp nhẹ hiệu quả tài nguyên. Xác định những giải pháp hiệu quả nhất với chi phí thấp nhất. EDGE có dữ liệu thời tiết tích hợp sẵn cho riêng khu vực nhà máy của bạn để có kết quả chính xác nhất. Chuyển tới Ứng dụng EDGE để bắt đầu.