Join the EDGE Community and Receive a Green Tip Each Month

Nhà tài trợ

Lời cảm ơn các nhà tài trợ

EDGE cám ơn sự đóng góp hảo tâm của các quốc gia sau đây: Bí Thư phụ trách Sự Vụ Kinh Tế Thụy Sĩ (SECO); Liên Minh Châu Âu; Bộ Tài Chính Nhật Bản; Ngân Hàng Xuất Nhập Khẩu Hungary; Chương Trình Biến Đổi Khí Hậu Canada và Sở Ngoại Vụ, Thương Mại và Phát Triển Canada; Bộ Ngoại Giao Hoàng Gia Đan mạch và Quỹ Phát Triển Xanh Đan mạch; Bộ Tài Chính Liên Bang Úc; và Bộ Ngoại Giao Phần Lan. Ngoài ra, EDGE cũng muốn gửi lời cám ơn các bên đóng góp vào Mô Hình Quỹ Trái Đất GÈ-IFC, và Chương Trình Hỗ Trợ Quản Lý Ngành Năng Lượng của Ngân Hàng Thế Giới đã hỗ trợ hình thành EDGE.

  • Switzerland
  • European Union
  • Japan
  • Hungary
  • Canada
  • Denmark
  • Austria
  • Finland
  • gef
  • ESMAP