Join the EDGE Community and Receive a Green Tip Each Month
Là một sáng kiến của IFC, chứng chỉ EDGE giúp quá trình xây dựng và tạo thương hiệu xanh tại gần 140 quốc gia nhanh hơn, dễ dàng hơnphải chăng hơn bao giờ hết.

Phần mềm EDGE miễn phí giúp bạn xác định các lựa chọn tiết kiệm chi phí nhất cho thiết kế tiết kiệm tài nguyên của tòa nhà. Tiết kiệm được tối thiểu 20% năng lượng, nước và năng lượng kèm sẵn trong nguyên vật liệu, và dự án của bạn đáp ứng được tiêu chuẩn của EDGE.

Để tăng khả năng tiếp thị, bạn có thể lựa chọn đăng ký chứng nhận với chứng chỉ EDGE. Các  tổ chức cấp chứng chỉ trên toàn thế giới có khả năng cấp chứng chỉ công trình xanh với mức giá hợp lý.

Tỏa sáng hơn đối thủ cạnh tranh nhờ sự thông minh của phần mềm EDGE. Hãy bắt đầu với việc lựa chọn loại công trình của bạn.
Các tòa nhà EDGE là một phần của xu hướng ngày càng phát triển, là sự thay đổi có ảnh hưởng trên toàn thế giới..

Tiết kiệm năng
lượng

95,848

MWh/năm

Tiết kiệm
nước

2,031,221

m3/năm

Tiết kiệm Năng lượng Hàm chứa trong Vật liệu

1,214,432

GJ

Mức giảm  
CO2

188,862

tCO2/năm

Diện tích Sàn được Chứng nhận

3,252,424

m2

Các con số thống kê tổng mức tiết kiệm mà tất cả các dự án đã nhận được Chứng nhận EDGE Tạm thời hay Chính thức đạt được cho đến nay.

Chứng chỉ EDGE tạo mối liên kết giữa các đối tác trên thị trường giúp họ nhận thức rõ hơn rằng công trình xanh sẽ đem lại lợi ích tài chính cho tất cả các bên.

From all corners of the world, evidence-based stories are being told that demonstrate the powerful business case for green building certification with EDGE.

EDGE Experts provide their insights on the challenges and opportunities of working with clients to design, build, and certify green in their respective markets.

EDGE Experts - The Gurus of Green Building

EDGE Experts provide their insights on the challenges and opportunities of working with clients to design, build, and certify green in their respective markets.
There are heroes working behind the scenes to create a new mortgage breed that upends the industry, making it a given to choose a green home.

From Romania to Costa Rica - The Persuasive Power of Green Mortgages

There are heroes working behind the scenes to create a new mortgage breed that upends the industry, making it a given to choose a green home.
Despite a growing obsession with the sleek, all-glass aesthetic in architecture, floor-to-ceiling glass walls are not a good thing in almost any climate.

Reflections on a Shiny Façade

Despite a growing obsession with the sleek, all-glass aesthetic in architecture, floor-to-ceiling glass walls are not a good thing in almost any climate.
Prashant Kapoor, the inventor of EDGE, considers why hoteliers should earn green credentials, emphasizing the associated cost savings.

Green Hotels: The Art of Practicality and Profit

Prashant Kapoor, the inventor of EDGE, considers why hoteliers should earn green credentials, emphasizing the associated cost savings.
Từ công ty thiết kế quốc tế khách sạn lớn và các thương hiệu bán lẻ, EDGE được tin tưởng bởi các tốt nhất trong kinh doanh.