Phiên bản EDGE 3.0 đã hoạt động!

  • EDGE certification is available for education buildings.

Trường học hiệu quả tài nguyên giúp các cộng đồng tiết kiệm nguồn thu và tài nguyên quý giá trong khi cải thiện môi trường học tập cho sinh viên.

Trường học xanh là tài sản có giá trị, kêu gọi ý thức tự hào của cộng đồng. Học sinh tập trung tốt hơn và lanh lợi hơn khi các lớp học được thông gió tốt, có nhiệt độ vừa phải, và chiếu sáng tốt. Giáo viên cho biết về sự hài lòng hơn khi làm việc trong môi trường xanh, làm giảm tỷ lệ nghỉ việc. Tiết kiệm chi phí điện nước có thể được tái đầu tư vào các chiến lược để cải thiện kết quả học tập.

EDGE cung cấp cơ hội để mô hình hóa một loạt các cơ sở giáo dục, bao gồm trường mầm non, trường K-12, trường đại học, trung tâm văn hóa và cộng đồng, và các cơ sở thể thao. Trong các nguyên mẫu này, các mô hình có thể được tinh chỉnh hơn để bao gồm phòng chơi và phòng học, phòng thí nghiệm máy tính và khoa học, nhà ăn, thư viện và phòng thay đồ để dự đoán chính xác hơn hiệu suất hoạt động trong tương lai.

Các trường xanh thay đổi khả năng của các tòa nhà thân thiện với môi trường để bao gồm các địa điểm học tập. Họ giúp sinh viên trở thành đại sứ trẻ của quản lý môi trường, tạo cơ hội cho việc học tập dựa trên trải nghiệm, bao gồm cả lợi ích của thiết kế bền vững.

Thách thức

Đối với trường học, chi phí năng lượng là chi phí lớn thứ hai sau chi phí nhân sự và do phụ huynh chi trả.

Cơ hội

Tiết kiệm từ giảm chi phí điện nước có thể tái đầu tư thuê giáo viên tốt hơn, mua công nghệ và cải thiện môi trường học tập.

Kết quả

Nếu ba triệu trường học hiện nay được xây dựng xanh, mỗi năm sẽ tiết kiệm được 45 tỉ đô la chi phí năng lượng.

Hãy thực hiện những bước đầu tiên để thiết kế một trường học hiệu quả tài nguyên bằng phần mềm EDGE.

1
2
3
4
5
6
EDGE certification is available for education.
1

Chuyển sang ứng dụng EDGE và chọn loại công trình Giáo dục

2

Chọn quốc gia và thành phố của bạn.

3

Chọn loại công trình giáo dục của bạn và nhập các thông số cơ bản.

4

Để có kết quả chính xác nhất, xác định chi tiết các phòng khác nhau trong trường.

5

Chỉ rõ hướng của trường.

6

Sau khi hoàn thành nhập dữ liệu trong thẻ Thiết kế, chuyển sang bước tiếp theo để chọn các biện pháp tiết kiệm năng lượng.

Với EDGE, chỉ mất chưa đầy 30 phút để thiết kế một trường học hiệu quả tài nguyên. Xác định những giải pháp hiệu quả nhất với chi phí thấp nhất. EDGE có dữ liệu thời tiết tích hợp sẵn cho riêng khu vực trường học của bạn để có kết quả chính xác nhất. Chuyển tới Ứng dụng EDGE để bắt đầu.