Phiên bản EDGE 3.0 đã hoạt động!

Công trình Xanh là Ưu tiên Hàng đầu của IFC

IFC giúp tạo ra chu kỳ cung cầu tích cực tại các thị trường mới nổi cho hoạt động thiết kế, xây dựng và sở hữu công trình hiệu quả tài nguyên thông qua Chương trình Chuyển đổi Thị trường Công trình Xanh (GBMTP). Mục tiêu là thiết lập một định nghĩa có thể đo lường được rõ ràng về công trình xanh, để bù đắp cho các nhà phát triển cho việc xây dựng xanh, đẩy mạnh yêu cầu của cơ quan quản lý và xúc tiến đầu tư trực tiếp.

GBMTP được thực hiện trong khuôn khổ chiến lược tổng thể của IFC nhằm định hướng xây dựng ở các nền kinh tế đang đô thị hóa nhanh chóng theo hướng ít carbon hơn. Chương trình liệt kê lợi ích cho các nhà phát triển, chủ sở hữu, chính phủ, ngân hàng và các chuyên gia xây dựng để cùng nhau hợp tác khai thông tiềm năng cho một kỷ nguyên xây dựng và phát triển xanh. Đây là ví dụ về cam kết của IFC trong việc tạo ra các thị trường cạnh tranh, bền vững, bao trùm và ổn định.


Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo Tạo dựng Thị trường: Chương trình Chuyển đổi Thị trường Công trình Xanh của IFC.

Cuộc họp theo kiểu thành phố nơi công dân trao đổi ý kiến để giúp xác định phần thưởng chiều cao theo khu vực cho công trình xanh được chứng nhận ở Cusco, Peru.

THU HÚT CÁC NHÀ HOẠCH ĐỊNH CHÍNH SÁCH XÂY DỰNG QUY CHUẨN CÔNG TRÌNH XANH

IFC có kinh nghiệm lâu năm phối hợp với các cơ quan quản lý trong xây dựng quy chuẩn xây dựng xanh mà khu vực tư nhân có thể thực hiện với chi phí thấp, dễ dàng thực thi và có tác động tốt đối với môi trường. Điều này bao gồm nâng cao tiêu chuẩn hiệu quả công trình, thúc đẩy các chính sách để tận dụng đổi mới của khu vực tư nhân và hỗ trợ sau khi các quy chuẩn được thiết lập. IFC đã giúp xây dựng các quy chuẩn tại Colombia, Costa Rica, Indonesia, Panama, Peru, Philippines và Việt Nam.

Nâng cao nhận thức của khu vực nhà nước thông qua sáng kiến xây dựng quy chuẩn chắc chắn sẽ khởi nguồn hỗ trợ cho các chính sách khác ngoài bộ quy chuẩn. Khi được thực hiện, các quy chuẩn sẽ mang lại lợi ích liên quan đến KNK với số lượng công trình lớn hơn nhiều so với việc cấp chứng nhận tự nguyện đơn lẻ. Trong một số trường hợp, IFC đề xuất kết hợp quy chuẩn với chứng nhận tự nguyện nếu phù hợp, kể cả các chương trình dán nhãn.

CAM KẾT TÀI TRỢ DÀI HẠN CHO CÔNG TRÌNH XANH

IFC là đầu tư từ sớm vào Vinte, nhà phát triển nhà ở giá rẻ đầu tiên giành được vị trí trong danh sách các công ty có tầm ảnh hưởng thay đổi thế giới của Fortune Magazine.

IFC cung cấp cho khách hàng dịch vụ tư vấn và hỗ trợ đầu tư để tạo điều kiện xây dựng công trình hiệu quả tài nguyên. IFC đã có nhiều khoản đầu tư trực tiếp cho nhà ở xanh, khách sạn, khu mua sắm, nhà kho, công nghiệp nhẹ và bệnh viện. Dưới đây là những giải pháp chính của IFC để lĩnh vực công trình xanh phát triển mạnh mẽ hơn tại các thị trường mới nổi:

  • Hỗ trợ đầu tư và kỹ thuật cho khách hàng phát triển các công trình xanh mới hoặc cải tạo các công trình hiện có trong danh mục đầu tư.
  • Đánh giá các khoản đầu tư công trình xanh mới, theo quốc gia, khu vực cụ thể, hoặc khách hàng cụ thể.
  • Phát huy lợi ích của ông nghệ và vật liệu xây dựng xanh trong chuỗi giá trị.

Với danh mục đầu tư tích lũy vào công trình xanh vượt mức bốn tỷ USD, IFC đã chứng tỏ tiềm năng thành công về tài chính trong lĩnh vực này tại các thị trường mới nổi. Điều này khuyến khích sự thay đổi tích cực trong các mô hình đầu tư có thể hiện thức hóa tác động tiềm tàng nhất. Các khoản đầu tư của chính IFC là bằng chứng về thành công, thúc đẩy cơ hội đầu tư trị giá 24,7 nghìn tỷ USD từ nay đến năm 2030 (xem Công trình xanh: Định hướng Chính sách và Tài chính cho Thị trường Mới nổi).

THÚC ĐẨY ĐỔI MỚI THÔNG QUA TRUNG GIAN TÀI CHÍNH

Các định chế tài chính có vai trò đi đầu trong việc hỗ trợ chuyển đổi sang nền kinh tế carbon thấp với việc đầu tư vào các dự án, công nghệ và cho vay tiêu dùng công trình xanh. Bên cho vay có thể tận dụng thị trường non trẻ với tiềm năng to lớn trong khi tạo ra lợi nhuận hấp dẫn nhờ hồ sơ rủi ro của tài sản tốt hơn..

IFC là nhà đầu tư duy nhất của trái phiếu trị giá 117 triệu USD do Bancolombia phát hành với số tiền phát hành được dành để tài trợ xây dựng xanh. Bancolombia đã giành được danh hiệu Ngân hàng bền vững nhất thế giới của Chỉ số Bền vững Dow Jones.

IFC thực hiện đầu tư và cung cấp dịch vụ tư vấn để giúp các định chế tài chính triển khai một hệ thống sản phẩm cạnh tranh như sau:

  • Tài chính Xây dựng Xanh – hệ số rủi ro thấp hơn khi tài trợ cho các dự án bất động sản hiệu quả tài nguyên.
  • Thế chấp Xanh – ước tính chi phí tiện ích thấp hơn đối với các khoản thế chấp lớn hơn, bù đắp cho chi phí công nghệ xanh.
  • Trái phiếu Xanh – một công cụ tài chính có thu nhập cố định với việc chứng khoán hóa các khoản vay bất động sản xanh để sử dụng làm tài sản thế chấp.
  • Cho vay Cải tạo Nhà ở – ccác khoản vay thông thường hoặc có lãi suất tốt hơn so với thị trường để cải tạo nhà ở xanh.

Các định chế tài chính đã được IFC hỗ trợ phát triển các sản phẩm đầu tư công trình xanh ở Colombia, Ấn Độ, Kenya, Nam Phi and Thổ Nhĩ Kỳ.

IFC cũng hỗ trợ cho các ngân hàng về chiến lược và phát triển kinh doanh, quản lý rủi ro và tín dụng, và đào tạo cho cán bộ tín dụng và khách hàng. Đối tượng được hỗ trợ bao gồm cả ngân hàng thuộc sở hữu nhà nước và tư nhân cũng như các công ty quản lý đầu tư bất động sản, là những công ty cung cấp quỹ tài sản xanh và quỹ đầu tư có trách nhiệm để đáp ứng nhu cầu của các nhà đầu tư tổ chức có trách nhiệm.

IFC HOẠT ĐỘNG PHÙ HỢP VỚI CÁC TIÊU CHUẨN TOÀN CẦU THÔNG QUA EDGE

Là hệ thống chứng nhận công trình xanh được công nhận rộng rãi trên thế giới, EDGE có thể được triển khai để đáp ứng các yêu cầu của các tiêu chuẩn toàn cầu nổi bật sau đây:

GRESB: GRESB coi EDGE là một hệ thống chứng nhận đáp ứng điều kiện để cải thiện việc chấm điểm cho Đánh giá Bất động sản GRESBĐánh giá Nhà phát triển GRESB. GRESB là tiêu chuẩn toàn cầu để đánh giá ESG và được các nhà đầu tư sử dụng để lấy dữ liệu về hiệu quả ESG của bất động sản.

Hiệp hội Thị trường Vốn Quốc tế: Hiệp hội Thị trường Vốn Quốc tế (ICMA) công nhận EDGE là hệ thống chứng nhận đáp ứng điều kiện trong bộ nguyên tắc trái phiếu xanh, là bộ hướng dẫn được khuyến nghị sử dụng để phát hành trái phiếu xanh. Để biết thêm thông tin, hãy xem Số liệu Báo cáo Tác động Đề xuất của ICMA.

Sáng kiến Trái phiếu Khí hậu: Sáng kiến Trái phiếu Khí hậu công nhận EDGE là hệ thống chứng nhận đủ điều kiện đạt được Chứng nhận Tiêu chuẩn Trái phiếu Khí hậu. Chứng nhận EDGE đáp ứng cả yêu cầu về nhà ởthương mại đối với việc phân bổ số tiền thu được từ trái phiếu xanh.


Để biết thêm thông tin về IFC và công trình xanh, hãy liên hệ tới hòm thư edge@ifc.org.

This post is also available in: English Portuguese, Portugal Spanish